Sapo Doli! Ktheje Nje Leter Fati Ne Pak Sekonda Meson Nje Lajm Te Rendesishem

Kartat e sotme dëshirojnë t’ju ndihmojnë të zgjidhni një situatë të veçantë, ose një pro blem që vës htirë që s’po i gjeni zgjidhje.

Mbështetuni në intuitën tuaj, zgjidhni një nga kartat që do të gjeni më poshtë dhe lexoni këshillën e saj.

Nëse zgjidhni kartën # 1:
Kjo kartë ju tregon se nuk jeni të shq etësuar për të treguar ndjeshmërinë, sinqeritetin dhe mirëkuptimin tuaj ndaj njerëzve të tjerë. Kjo kartë tregon që ju duhet të zb usni karakterin tuaj dhe të reduktoni kriticitetin e perceptimit tuaj.

Jini më të hapur dhe intuitiv. Mundohuni të komunikoni më shumë nëpërmjet ndjenjave. Dëgjoni më shumë, shihni dhe dëgjoni, flisni më pak.

Pra, për ju do të merrni plotësinë dhe kuptimin e brendshëm të shumë gjërave, ndoshta në lidhje me zgjidhjen e pro blemit tuaj.

Përveç kësaj, ju mund të zhy tni veten në botën tuaj të brendshme dhe të kërkoni frymëzim për kreativitet.

Nëse zgjidhni kartën # 2:
Ji i gatshëm të veprosh me guxim dhe vendim. Kurajo është gjithmonë e nevojshme kur jemi në anën e së vërtetës. Nëse vendos të jesh i sinqertë me veten, kjo ndershmëri me siguri do të ndikojë tek njerëzit e tjerë.

Njerëzit mund të veprojnë në mënyrë të kundërt, nëse përdorni një qëndrim të ndryshëm nga ai i zakonshëm.

Por në fund ata do t’ju respektojnë, ata do t’ju duan dhe do t’ju vlerësojnë më shumë, sepse ju keni treguar këto ndjenja ndaj vetes.

Për më tepër, kjo kartë mund të thotë që ju nuk hez itoni të merrni një vendim të rëndësishëm për veten tuaj, mos kini fr ikë të merrni iniciativën dhe të bëni hapin e parë.

Nëse zgjidhni kartën # 3:
Ky dokument flet për rëndësinë e mbetjes në energjitë e dikujt. Shkëputeni nga të gjitha mendimet që ju janë inje ktuar dhe zbuloni cilat janë ndjenjat tuaja dhe çfarë është më e rëndësishmja për ju.

Ju mund të jetoni sipas parimeve të njerëzve të tjerë thjesht me zakon pa e kuptuar atë.

Nëse zgjidhni kartën # 4:
Duhet të bëheni një vëzhgues aktiv dhe një koleksionist informacioni mbi çështjet që ju interesojnë. Një lloj detektivi. Nëse situata që ju intereson ka të bëjë me një person tjetër, shikoni në të, por mos tregoni interesin tuaj të drejtpërdrejtë.

Mësoni të jeni të zgjuar dhe të rezervuar. Ekspozitat e kuriozitetit dhe kureshtjes jo të dukshme janë më të rëndësishmet për ju tani. Të jesh në gjendje të interpretosh dhe të përdorësh informacionin e marrë për qëllimet e tyre.

Për më tepër, kjo kartë mund të thotë që tani keni një kohë të favorshme për të filluar të mësoni diçka të re.

Nëse zgjidhni kartën # 5:
Mos kini fri kë të ndryshoni, mos kini fr ikë të kaloni nëpër një situatë që do të sjellë një ndryshim në jetën tuaj. Situata ose periudha e paracaktuar kërkon kompletimin e transformimit.

Përgatituni për të ndryshuar ose edhe të he qur qafe disa nga gjy kimet tuaja ose disa nga mënyrat tuaja të të bërit të gjërave. Për të marrë atë që ju dëshironi, duhet të hi qni dorë nga ato fragmente tuaja që nuk funksionojnë më.

Përveç kësaj, kjo kartë ju këshillon që të lini situata ose njerëz që marrin ene rgji dhe nuk sjellin ndonjë gjë të mirë në jetën tuaj. Është koha për të hyrë në një fazë të re të jetës suaj.

Nëse zgjidhni kartën # 6:
Kjo kartë ju rekomandon të vendosni dhe të fokusoheni në një qëllim në jetën tuaj, të përqendroheni në të, në fuq inë dhe energjinë tuaj.

Kjo kartë kërkon veprim. Dijeni se çfarëdo pro blemi me të cilin do të balla faqoheni, do ta kapërceni atë me forcën e këm bënguljes dhe qëllimeve tuaja të mira.

close