Beje Prove! Zgjidhni Shpejt Një Simbol Dhe Lexoni Të Ardhmen Tuaj

Alkimia është një njohuri thelbësore. E me pak fjalë, Alkimia është fuq ia e vërtetë në duart tona. Një Simbol i Alkimisë ka potenciale të jashtëzakonshme, të cilat, nëse i përdorni me saktësi, mund të përmbushni gjëra të jashtëzakonshme.

Kur përdorim një simbol, çdo simbol, ne jo vetëm që trokasim lehtë në fuq inë e tij, por ne gjithashtu trokasim lehtë në fuq inë e të gjithë atyre që e kanë përdorur atë. Simbolet mund të bëhen gjithnjë e më të fuq ishme.

Ne nuk i zgjedhim vetë simbolet. Është shpirti ynë ai që i zgjedh. Nuk keni përse të përpiqeni të gjeni simbolin tuaj. Le t’ua paraqesë shpirtin tuaj për ju.

Qartësojeni trurin tuaj!

Tani shikoni figurën!

Mos lejoni që truri juaj të mendojë. Thjesht shikoni!

Tani, lëreni ze mrën tuaj të zgjedhë një simbol alkimik.

Nëse zgjodhët nr. 1 – Luanin:
Luanët simbolizojnë Diellin dhe nevojën tuaj për të marrë kontrollin e fatit tuaj.

Pro blemi: Nëse keni zgjedhur luanin atëherë ndoshta ju duhet të ikni nga ajo që keni ndërtuar me kaq shumë përpjekje. Luani simbolizon Diellin, burimin përfundimtar të pus htetit. Prandaj, Luani barazohet me dom inimin.

Ju bëtë më të mirën që të mund të krijoni jetën që po jetoni, por tani ndiheni të bll okuar dhe të dom inuar nga përgjegjësitë tuaja të vës htira. Prandaj, po pyesni veten nëse duhet të provoni një mënyrë tjetër. Një tjetër rrugë të jetës.

Zgjidhja: A është jeta juaj e tanishme ajo që ju shqe tëson shumë? A keni nevojë për të ndjerë sërish ajrin e lirisë? A do të kishit zgjedhur një rrugë tjetër në jetë nëse do të kishit një mundësi?

Ka një arsye përse keni bërë atë që keni bërë. Pasi ta pranoni këtë, do të shihni se ju mund të gjeni në mënyrë efektive mënyra për të menaxhuar përgjegjësitë tuaja.

Këshilla: Bëni paqe me zgjedhjet tuaja, sepse ju jeni ata që i keni bërë ato. Mençuria juaj po evoluon dhe ju po kështu. Kështu, nëse doni të shkëputeni ju mundeni. Fati është gjithmonë në duart tuaja.

Nëse zgjodhët 2 – Orën e Rërës:
Ora e Rërës është një simbol i pashmangshmërisë, rrethi i kohës.

Prob lemi: Nëse zgjidhni orën e rërës atëherë ndoshta ju ndiheni të bll okuar në kohë. Koha është ndalur për ju në të kaluarën për shkak të një përvoje trag jike ose të dhim bshme.

Prandaj ju ndiheni sikur jeni duke u mby tyr ngadalë, pa energji, duke pritur që të ndodhë e pashmangshme.

Zgjidhja: Pla kja është pjesë e jetës dhe vde kja po ashtu. Ne të gjithë lindim, rritemi dhe vde sim. Megjithatë, kjo nuk është diçka për të cilën duhet të kemi fr ikë.

Bëni paqe me kohën. Nëse është e mundur, bëni paqen edhe me të kaluarën. Është ajo që ju bëri ai që jeni sot. Dhe ju jeni shumë më i fo rtë se më parë.

Këshilla: Përpiquni që të merrni vendimet më të mira që nga ky moment. Jetoni në të tashmen. Ju jeni të gjithëfuqishëm. Koha është miku juaj dhe jo ar mik.

Nëse zgjodhët 3 – Hënën:
Forcat Lunare shoqërohen me emocione dhe të vërteta të fshe hura.

Prob lemi: Nëse zgjidhni Hënën, atëherë ze mra juaj është një fushë be teje. Diçka e fuq ishme thellë brenda jush nuk mund të ju lejojnë të flejë ose sapo është zgjuar dhe ju mban edhe ju zgjuar përgjatë netëve.

Çfarë është ky emocion se kret që ju mban gjithë natën peng? A është Tër bim, Urr ejtje, Zem ërim apo thjesht Pasion?

Zgjidhja: Shpirti juaj duhet të gjejë paqen dhe mënyra më e mirë për ta arritur këtë është duke i ekspozuar këto ndjenja në dritën e diellit = pranoni ekzistencën e tyre.

Pranimi i tyre është fillimi. Fshe htësia është ajo që i bën emocionet e err ëta aq të fuq ishme. Kur ato janë të ekspozuara, ato nuk na prekin aq shumë.

Këshilla: Mësoni të shprehni ndjenjat tuaja. Fsh ehja ose sht ypja e tyre ju dë mton.

Nëse keni zgjedhur 4 – Çelësin:
Çelësat gjithmonë kanë qenë të lidhur me perceptimin tonë të Rrugës së Jetës.

Prob lemi: Nëse zgjodhët Çelësin atëherë Shpirti juaj ka nevojë dësh përimisht për një përgjigje. Rruga në të cilën ecni ju ka ngritur pikëpyetje për gjithçka që dikur konsiderohej si e padiskutueshme.

Ju mund të mos dini se ku mund të kërkoni ose mund të jeni të lod hur nga kërkimi. Në një moment, mendoni se asgjë nuk ju intereson tashmë. Ju gjithashtu mund të ndiheni të mër zitur.

Zgjidhja: Tani është koha që e vërteta të shkëlqejë si Dielli. Çelësi përfaqëson dëshirën tuaj për të hapur Portat e Mbretërive dhe shtigjeve të tjera.

Për më tepër, çelësi është manifestimi i shpirtit tuaj për t’ju ndihmuar të kapë rceni Jetën tuaj të tanishme dhe të kërkoni më shumë emocione dhe përvoja.

Këshilla: Gjeni një mënyrë për të udhëtuar. Kjo do t’ju ndihmojë të takoni dhe komunikoni me njerëz të tjerë. Ripërtëritni dëshirën tuaj për aventura.

Nëse zgjodhët 5 – Dorën Hamsa:
Dora Hamsa është e lidhur me Mbrojtjen nga Fo rcat e së Ke qes.

Prob lemi: Nëse zgjodhët Dorën Hamsa, atëherë ndoshta ju jeni në shënjestër të së ke qes. Shpirti juaj është i e tur për liri. Ju mund të keni vënë re disa shenja të çuditshme, duke u përpjekur t’ju parala jmërojnë për këtë situatë.

Zgjidhja: Për më tepër, Dora Hamsa, na tregon se liria, edhe në kohën më të er rët, qëndron në duart tona.

Na zë kurdo në ku rth dhe jemi gjithnjë ne ata që mund ta lirojmë sërish veten. Për ta bërë këtë, ne duhet të përkrahim dhe të falim vetveten, për këtë kohë që kemi qenë të pafuq ishëm.

Kjo do të fuq izojë Dashurinë ndaj Shpirtit tonë, e cila është Fuq ia jonë Themelore.

Këshilla: Gjeni kohë për t’u çlodhur dhe për të rimbushur energjitë tuaja.

close